Namenite del dohodnine Teniškemu klubu Murska Sobota

Spoštovani člani in prijatelji Teniškega kluba Murska Sobota.

Vsak zavezanec za dohodnino lahko del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) nameni za donacije organizacijam, ki delujejo s splošno koristnim namenom.

 

Kako doniram?

V ta namen mora (kadarkoli želi) izpolniti poseben obrazec, ki se imenuje »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« in ga poslati na svoj pristojni davčni urad. Zahteva se bo upoštevala za tisto odmerno leto, v katerem je bila poslana. Povedano drugače: zahteva, ki se pošlje v letu 2017, se bo upoštevala pri odmeri dohodnine za leto 2017, ki pa se izvaja v letu 2018. Enkrat že vložena zahteva velja za nedoločen čas. To pomeni, da je ni treba vlagati vsako leto.

Če želi zavezanec svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti komu drugemu, mora vložiti novo zahtevo, ki bo razveljavila staro. Davčni organ bo torej upošteval zadnjo veljavno zahtevo, s katero bo razpolagal na dan 31. decembra leta, za katero se odmerja dohodnina. Pri tem je potrebno dodati, da če upravičenca, ki je bil na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev, v času vložitve zahteve ni na seznamu upravičencev do donacij za leto, za katero se odmerja dohodnina, postane zahteva v delu, ki se nanaša na namenitev temu upravičencu, neveljavna.

 

Ali lahko doniram samo eni organizaciji?

Zavezanec lahko nameni donacijo eni ali največ petim organizacijam. Te so objavljene na posebnem seznamu, ki je objavljen na spletni strani FURS. Če se donacija nameni enemu upravičenci, se mu lahko dodeli največ 0,5 % od odmerjene dohodnine, če pa se razdeli med 5 upravičencev, pa vsakemu pripada 0,1%.

 

Kaj donacija pomeni za mojo odmero?

Višina donacije je odvisna od višine odmerjene dohodnine. Donacija ne vpliva na višino vračila ali doplačila dohodnine zavezanca. Povedano drugače: tisti, ki se odloči za takšen način doniranja, ne bo v ničemer finančno prikrajšan. Če se za donacijo ne odloči, gre 0,5% od odmerjene dohodnine (skupaj z ostalimi 99,5%) v proračun RS.

 

Upravičenci do donacije:

Na seznamu je objavljenih skoraj 5.000 upravičencev za namenitev dela dohodnine za donacije, med katerimi so npr. humanitarne organizacije, zdravstvene, kulturne, športne, religiozne, organizacije s področja zaščite in reševanje ter tudi sindikati in politične stranke.

 

Zahtevo za odmero pošljite na svoj pristojni davčni urad ali pa jo izpolnjeno vrnite vodstvu kluba.

Sredstva, zbrana iz tega naslova, bodo porabljena v skladu s smernicami in statutom kluba.

 

OBRAZEC

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja